Πρακτική άσκηση Βιοχημείας

Η Πρακτική άσκηση Βιοχημείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019. Εάν χρειαστεί θα υπάρχουν και εργαστηριακές ομάδες την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Σεπτεμβρίου στο email

Εκ του εργαστηρίου