Φυσικοχημεία 3

Οι βαθμοί της Φυσικοχημείας 3 για το ακ. έτος 2018-19 για τους  δευτεροετείς δεν ανακοινώθηκαν ακόμα γιατί εκκρεμεί η τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου.

Α. Κολιαδήμα