ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι/ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές B’, Γ’ και Δ’ έτους καθώς και επί πτυχίω που έχουν εκκρεμότητες με τις εξετάσεις του εργαστηρίου (οποιεσδήποτε ασκήσεις) να έρθουν να εξεταστούν ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 στις 11:00 στην αίθουσα ΧΗ7. Δηλώστε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα συμμετοχής