Η εξέταση του μαθήματος Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ θα διεξαχθεί την ίδια μέρα και ώρα και στην ίδια αίθουσα με το μάθημα Χημεία Περιβάλλοντος.

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη