Ενημερώνουμε τους φοιτητές που οφείλουν το μάθημα "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες" ότι το μάθημα θα εξεταστεί στις 25/6/18 ώρες 18:00 -20:00 και αίθουσες ΠΑΜ13, ΠΑΜ1 6, ΠΑΜ17.

Από τη Γραμματεία