Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2" ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 ΣΤΙΣ 12.00 ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που προτίθενται να πάρουν μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους, να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr μέχρι και την Τρίτη 22/09/2020, που η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτήτριες/ές που έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα στο progress.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος με τίτλο «Φυσικοχημεία 4 Εξετάσεις 202009» που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/, ανακοινώνονται και τα εξής:

 • Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις είναι η Τετάρτη, 16/09/2020.
 • Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο/η φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.
 • Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος με τη λίστα του Progress και όποιος δεν έχει δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία αλλά έχει εγγραφεί για εξέταση στην πλατφόρμα exams.eclass, θα διαγραφεί από την πλατφόρμα και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.
 • Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εξέτασης θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις του μαθήματος στην πλατφόρμα του exams.eclass, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής στις εξετάσεις.
 • Προτείνεται η έγκαιρη εξοικείωση με το απαραίτητο λογισμικό στο κινητό σας για τη δημιουργία ενός μοναδικού αρχείου pdf από εικόνες (φωτογραφίες) που πιθανά θα χρειαστείτε για την υποβολή των απαντήσεων/λύσεων των θεμάτων κατά την εξέταση. Αναλυτικές πληροφορίες για το λογισμικό θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr/exams/office-lens/.

Ο διδάσκων

Χ. Ματραλής

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την εγγραφή στην πλατφόρμα http://exams.eclass.upatras.gr και στα τρία τμήματα του μαθήματος, συγκεκριμένα στα:

 • Φυσικοχημεία 1 (μέρος Α) Εξετάσεις 202009
 • Φυσικοχημεία 1 (Μέρος Β) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • Φυσικοχημεία 1 (Μέρος Γ - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020)

όσων φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Φυσικοχημεία 1» στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώνονται και τα εξής:

 • Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις είναι η Τετάρτη, 16/09/2020 και για τα τρία παραπάνω τμήματα του μαθήματος.
 • Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο/η φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.
 • Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος με τη λίστα του Progress και όποιος δεν έχει δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία αλλά έχει εγγραφεί για εξέταση στην πλατφόρμα exams.eclass, θα διαγραφεί από την πλατφόρμα και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.
 • Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εξέτασης σε κάθε τμήμα του μαθήματος θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις του αντίστοιχου τμήματος του μαθήματος στην πλατφόρμα του exams.eclass, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής στις εξετάσεις.
 • Προτείνεται η έγκαιρη εξοικείωση με το απαραίτητο λογισμικό στο κινητό σας για τη δημιουργία ενός μοναδικού αρχείου pdf από εικόνες (φωτογραφίες) που πιθανά θα χρειαστείτε για την υποβολή των απαντήσεων/λύσεων των θεμάτων κατά την εξέταση. Αναλυτικές πληροφορίες για το λογισμικό θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr/exams/office-lens/.

Οι διδάσκοντες

Α. Κολιαδήμα, Χρ. Κορδούλης, Χ. Ματραλής

 1. Πολλοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες στέλνουν e-mails με αίτηση εγγραφήςστην εξέταση του μαθήματος «Αναλυτική Χημεία 1». Καταρχάς, στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr το μάθημα "Αναλυτική Χημεία 1" αφοράστις εξετάσεις του Ιουλίου και είναι πλέον ανενεργό. Όμως από εκεί έχεισταλεί ανακοίνωση για την εγγραφή στις εξετάσεις του μαθήματος«Αναλυτική Χημεία 1-Σεπτέμβριος 2020». Η ίδια ανακοίνωση υπάρχει καιστην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η προθεσμία εγγραφής έληξε την Παρασκευή04.09.2020, αλλά παρατείνεται  μέχρι την Παρασκευή 11.09.2020. Όσοι δενέχετε εγγραφεί πρέπει να εγγραφείτε άμεσα. Μην στέλνετε e-mails με αίτηση εγγραφής.
 2. Στις εξετάσεις στη θεωρία του εργαστηρίου για το μάθημα «Αναλυτική Χημεία 1» ή «Ποιοτική Ανάλυση»,  οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είχανασκηθεί στο εργαστήριο μέχρι  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Όσοι ασκήθηκαν το εαρινό εξάμηνο του 2020, θα εξεταστούν τον Ιούλιο του 2021.

Οι υπεύθυνοι του μαθήματος

Χ. Παπαδοπούλου, Θ. Χριστόπουλος

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εξέταση του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία 2 (Εργαστήριο)» κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

Ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος: 18/09/2020

Ώρα εξέτασης: 18.00.

 • Ο τρόπος εξέτασης του εργαστηρίου θα είναι «Γραπτή εξ’ αποστάσεως (OnLine) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας με χρήση κάμερας».
 • Για να είναι δυνατή η συμμετοχή σας θα πρέπει να διαθέτετε τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι: κάμερα, μικρόφωνο και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων στην πλατφόρμα του μαθήματος (exams.eclass.upatras), είτε μέσω scanner, είτε μέσω κινητού (με φωτογράφηση).
 • Η εξέταση θα περιλαμβάνει μόνο θέματα ανάπτυξης-ασκήσεις, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους εξεταζόμενους μέσω του εργαλείου «Εργασίες» του exams.eclass.
 • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και δεν επιτρέπεται καμία χρήση σημειώσεων, βοηθημάτων ή οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα και την αδιαβλητότητα της εξέτασης. Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ΜΟΝΟ (ΑΥΣΤΗΡΑ) για τη φωτογράφηση/σκανάρισμα των απαντήσεων.
 • Οδηγίες - Διευκρινίσεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή τσέπης. 2. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ μπλε ή μαύρο στυλό. 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικών υγρών και διορθωτικών ταινιών.
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία 2» θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι εγγεγραμμένοι και στο eclass του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία 2» του διδάσκοντα Καθηγητή Θεοχάρη Σταματάτου (e-mailthstama@upatras.gr)

Προκειμένου να οργανωθεί σωστά η εξέταση και να έχει επιβεβαιωθεί/πιστοποιηθεί η συμμετοχή σας στην εξέταση του εργαστηρίου, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες ΕΝΤΟΣ (ΑΥΣΤΗΡΑ) των αναγραφόμενων καταληκτικών ημερομηνιών. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή σας στις εξετάσεις δεν θα είναι δυνατή.

 1. Εγγραφή στην ομάδα χρηστών του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία 2 (Εργαστήριο)» με τίτλο «Συμμετοχή στην εξέταση Ανόργανη Χημεία 2 (Εργαστήριο)_Σεπτέμβριος 2020» και αποδοχή των όρων συμμετοχής (προσωπικά δεδομένα, κ.λ.π.). Η διαδικασία αυτή θα πραγματοιηθεί μέσω της πλατφόρμας του eclass. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: Τρίτη, 15/09/2020
 2. Την ημέρα της εξέτασης, 18/9/2020, και ώρα 17.30, θα πρέπει να προβείτε στα παρακάτω βήματα:

α) Ακουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) του Skype for Business:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/thstama/1A6CSGIT και κάνετε login με τους ιδρυματικούς (πιστοποιημένους) κωδικούς σας.

β) Στην συνέχεια μέσω του αντίστοιχου Internet browser που διαθέτετε θα πρέπει να κάνετε login στο exams.eclass του Πανεπιστήμιου Πατρών, και να επιλέξετε το μάθημα της «Ανόργανης Χημείας 2 (Εργαστήριο)».

 1. Η εξέταση θα διαρκέσει 1 ώρα, και θα δοθούν επιπλέον 10 λεπτά προκειμένου να υποβάλετε τις απαντήσεις σας. Λήξη υποβολής απαντήσεων: 19.10. Προτείνεται η εφαρμογή (app) για κινητό android/iphone «Microsoft Office Lens» για εύκολη μετατροπή εικόνας σε pdf και ανέβασμα μετά στο πεδίο «Εργασίες». Εναλλακτικά, υπάρχει η επιλογή της δημιουργίας αρχείου Word με βήματα: Insert à pictures. Επισημαίνεται η υψηλή ευκρίνεια των φωτογραφιών/εικόνων και η ονομασία του τελικού αρχείου προς υποβολή (Ονοματεπώνυμο_ΑΜ).   

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσω του παραπάνω συνδέσμου (link) του Skype for Business την ημέρα της εξέτασης (17.30 - 18.00), και αφού πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Καλή επιτυχία

Με εκτίμηση

Θεοχάρης Σταματάτος - Σπύρος Π. Περλεπές

Διδάσκοντες μαθήματος «Ανόργανη Χημεία 2 (Θεωρία - Εργαστήριο)»

Σελίδα 1 από 9

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.