ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΤΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ»

Ημερομηνία αίτησης 3.4.2017
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
1η Συνεδρίαση: Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
2η Συνεδρίαση: Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Γενικής Συνέλευσης Τμήματος
Γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία» Βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο)
Γ.Σ. Ε.Σ ( συνεδρίαση 10/19.6.2017)
18 Ιουλίου 2017
19 Σεπτεμβρίου 2017