Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης επταμελούς επιτροπής επιλογής-εξέλιξης για τη κρίση του Επικ. Καθηγητή κ. Θ.Τσέλιου στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.