Ανακοίνωση για το Μάθημα Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

Την Τετάρτη (12-11-2014) θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης (5-7 μ.μ.) στην αίθουσα ΧΝ2 για τις ώρες που χάθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη.

Εκ των διδασκόντων

Χ. Κορδούλης