ΓΣ φοιτητών 3 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00

Είναι εξ' αναβολής.