ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών σύμφωνα με την οποία:

- Επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Δευτέρα 15/12 στις 12:00 στο ΑΘΕ 10.