13ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας

Το 13ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας θα πραγματοποιηθεί μαζί με το 1ο FP7-SEEDRUG Workshop στις 9-10 Μαϊου 2012, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Παν/μίου Πατρών.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία (Ανακοίνωση και Αφίσα του Συνεδρίου).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Θεόδωρος Χριστόπουλος
Καθηγητής