Πολιτική Χρήσης και Διακίνησης Υλικού Προστατευόμενου με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Tο κείμενο με την εγκεκριμένη από τη Σύγκλητο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: «Πολιτική Χρήσης και Διακίνησης Υλικού Προστατευόμενου με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μέσω των Υπολογιστικών Συστημάτων και του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών»