Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

Λόγω πολύ στενού χρονικού περιθωρίου, η εξέταση όσων χρωστούν το εργαστήριο για το μάθημα «Αναλυτική Χημεία 1» δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα αλλά μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Όσοι όμως παίρνουν πτυχίο ή έχουν ανάγκη να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτή την εξεταστική, καλούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους να εξεταστούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYTP1b9UfyjSVgy2MKt0ijcS25aYsUwApqpD3RePYs0VfgBQ/viewform?usp=pp_url

Ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών, θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση για το πότε και πως θα πραγματοποιηθεί η εξέταση.

Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου

Επί του θέματος της παράδοσης των τίτλων σπουδών, θέτουμε υπόψη των ενδιαφερομένων  τα ακόλουθα:

1. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία Προέδρου, χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η Γραμματεία.

Για το Τμήμα Χημείας, η περίοδος παράδοσης των τίτλων σπουδών θα ξεκινήσει μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

2. Υπενθυμίζεται επίσης η δυνατότητα της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:

Α. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (για προπτυχιακό) ή (για μεταπτυχιακό) με συνημμένα τα παρακάτω :

1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σας ενημερώνω πως έχω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών μου και επιθυμώ  να το παραλάβω τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας με φυσική παρουσία.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω επίσης ότι (μόνο για προπτυχιακούς):

1.Δεν έχω καμμιά εκκρεμότητα με την φοιτητική εστία Παν. Πατρών

2.Δεν έχω δανειστεί βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Παν. Πατρών

3.Δεν έχω καμμιά εκκρεμότητα με τη φοιτητική μέριμνα του Παν. Πατρών σχετικά με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ……………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ……………………….

Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

3.Αίτηση για την Ένωση Ελλήνων Χημικών (επισυνάπτεται)

Β. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (για προπτυχιακό) ή (για μεταπτυχιακό) με συνημμένα τα παρακάτω :

Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σας ενημερώνω πως έχω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών μου και παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ……………………………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω επίσης ότι (μόνο για προπτυχιακούς):

1.Δεν έχω καμμιά εκκρεμότητα με την φοιτητική εστία Παν. Πατρών

2.Δεν έχω δανειστεί βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Παν. Πατρών

3.Δεν έχω καμμιά εκκρεμότητα με τη φοιτητική μέριμνα του Παν. Πατρών σχετικά με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ……….…….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ……………………….

Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

3.Αίτηση για την Ένωση Ελλήνων Χημικών (επισυνάπτεται)

Attachments:
Download this file (ΕΕΧ.pdf)ΕΕΧ.pdf[ ]2020-07-09 11:48

Η εξέταση του μαθήματος Αναλυτική Χημεία 1 θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή, 24/07/2020.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει:

  • να έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ψηφιακού Άλματος (progress),
  • να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php, και στη συνέχεια,
  • να εγγραφούν στην εξέταση του μαθήματος Αναλυτική Χημεία 1 στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr.
  • Για την εγγραφή οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (Upnet ID).

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις είναι η Παρασκευή, 17/07/2020. Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.

Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος με τη λίστα του Progress και όποιος δεν έχει δηλώσει το μάθημα αλλά έχει εγγραφεί για εξέταση στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr, θα διαγραφεί από την πλατφόρμα και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εξέτασης του μαθήματος θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις του μαθήματος στην πλατφόρμα του exams.eclass, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής στις εξετάσεις.

Οι διδάσκοντες

Χ. Παπαδοπούλου, Θ. Χριστόπουλος

Α) Μαθήματα και ύλη

Στο Τμήμα Χημείας κατατάσσονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και πτυχιούχοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών, μετά από γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

1) Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία

Ύλη

Χημεία και Μετρήσεις, Άτομα, Μόρια και Ιόντα,  Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις, Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή, Η κβαντική θεωρία του ατόμου, Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα, Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός, Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού.

Συγγράματα

Ν. Κλούρας, “Σύγχρονη Γενική Χημεία”, 1η Έκδοση, Μετάφραση από την αγγλική του συγγράμματος των D.D. Ebbing και S.D. Gammon “General Chemistry”, 10th Edition 2013, Εκδόσεις Π. Τραυλός, 2014.

2) Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία

Ύλη

Οργανική Χημεία-Οργανικές Ενώσεις, Ονοματολογία κύριων ομόλογων σειρών οργανικών ενώσεων, Δεσμοί στην Οργανική Χημεία, Δομή Οργανικών Ενώσεων-Στερεοχημεία, Αντιδραστικότητα (reactivity) στην Οργανική Χημεία (Αντιδράσεις - Μηχανισμοί), Οξύτητα-Βασικότητα, Δραστικά ενδιάμεσα στην Οργανική Χημεία, Γενικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων με απλά παραδείγματα

Συγγράματα

McMurry, “Οργανική Χημεία”, Απόδ/ση στα Ελληνικά: Α. Βάρβογλης, Μ. Ορφανόπουλος, Ι. Σμόνου, κ.ά., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012

3) Φυσικοχημεία -1

Ύλη

Ιδιότητες των αερίων, Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, μαθηματικός ορισμός μιας αντιστρεπτής μεταβολής, ο κύκλος του Carnot σε διάγραμμα S-T, ο τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής και η αδυναμία προσέγγισης του απόλυτου μηδενός, αλλαγές καταστάσεων.

Συγγράματα

Atkins, J. De Paula, “Φυσικοχημεία”, Μτφρ. Σπ. Αναστασιάδης, κ.ά., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015.

Αναλυτικές λεπτομέρειες για την ύλη των ανωτέρω μαθημάτων υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Χημείας.

Β) Απαλλαγή από μαθήματα (για τους επιτυχόντες)

1) Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία

Η εξεταζόμενη ύλη αντιστοιχεί και ο επιτυχών απαλλάσσεται από την εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία» του ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας. Για την κατάθεση του τελικού βαθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο περίγραμμα του μαθήματος,  ο επιτυχών θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς την εργαστηριακή εκπαίδευση στο μάθημα «Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία». 

2) Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία

 Η εξεταζόμενη ύλη αντιστοιχεί και ο επιτυχών απαλλάσσεται από την εξέταση του μαθήματος «Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία».

3) Φυσικοχημεία -1

Η εξεταζόμενη ύλη αντιστοιχεί και ο επιτυχών απαλλάσσεται από την εξέταση του μαθήματος «Φυσικοχημεία -1».

Γ) Κατάταξη σε εξάμηνα σπουδών

α)  Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής και Χημικών Μηχανικών  των ΑΕΙ κατατάσσονται στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών:

β)  Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας κατατάσσονται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών.

γ)  Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

δ) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.  

ε) Οι πτυχιούχοι διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο Α΄   εξάμηνο σπουδών. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το διαδικτυακό Εργαστήριο Φυσικοχημείας 3 να εγγραφούν στην πλατφόρμα ExamsUpatras για να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας 3. Η πλατφόρμα για δηλώσεις θα είναι ανοιχτή αυστηρά από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 16/7 και ώρα 13:00.

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στις εξετάσεις παρατείνεται έως το Σάββατο, 11/07/2020.

Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο/η φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.

Κατά τα άλλα ισχύει η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site του Τμήματος την 27/06/2020.

Ο διδάσκων

 

Χ. Ματραλής

Αγαπητοί/ές,

Για τη συμμετοχή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις, οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr στο μάθημα «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2».

Καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή είναι η Τετάρτη 15/7/2020, ώρα 24:00.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν οι φοιτητές που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους των ασκήσεων του εργαστηρίου Βιοχημείας.

Διαδικασία εξέτασης:

1. Ταυτοποίηση (8.30 π.μ. – 9.30 π.μ): Θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα Skype for Business στον σύνδεσμο που θα σταλεί την Παρασκευή 17/7/2020, όπου με τη χρήση μικροφώνου και κάμερας, που πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτετε (σε laptop, desktop ή κινητό), θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση με την επίδειξη της φοιτητικής ή της αστυνομικής ταυτότητας.

Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει στις 8.30 π.μ. ακριβώς και θα προηγηθεί της εξέτασης. Για όποιον/α δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων του/της δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στις εξετάσεις.

Η ταυτοποίηση/έλεγχος των εξεταζομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να ζητηθεί άνοιγμα της κάμερας και του μικροφώνου, αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες. Άρνηση του εξεταζόμενου συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό από την εξέταση.  

2. Εξέταση (9.30 π.μ. – 10.45 π.μ.): Τα θέματα θα είναι ορατά στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr στο μάθημα «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2» στις 9.30 π.μ. ακριβώς και ο χρόνος εξέτασης ορίζεται στη 1 ώρα και 15 λεπτά (λήξη στις 10.45 π.μ.). Η εξέταση θα περιλαμβάνει 20 θέματα πολλαπλής επιλογής διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο/-η.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μέσω του skype for business, θα είναι δυνατή η επικοινωνία για υποβολή ερωτήσεων και επίλυση αποριών.

Οι συμμετέχοντες στην εξέταση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πίνακα του γενετικού κώδικα και του κανόνα ταλάντευσης (wobble).

Κάθε θέμα έχει εσωτερική αρνητική βαθμολογία σε περίπτωση λάθους, που δεν μεταφέρεται, οπότε πρέπει να απαντήσετε προσεκτικά στις ερωτήσεις και όχι τυχαία διότι μία λάθος απάντηση ουσιαστικά καταργεί μία σωστή.

Θα υπάρξει προσεχώς νεότερη ενημέρωση για περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες της εξέτασης.

Οι διδάσκοντες

Αλ. Αλετράς – Σπ. Σκανδάλης

Οι κάτωθι φοιτητές του 3ου έτους πέρασαν επιτυχώς την γραπτή εξέταση του εργαστηρίου και αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του

μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2.

Οι τελικοί βαθμοί του εργαστηρίου που θα προσμετρηθούν στον βαθμό του μαθήματος θα ανακοινωθούν συντόμως.

Εκ του εργαστηρίου

 

ΑΜ        ΑΜ        ΑΜ        ΑΜ

61213   1057902  64177   49929

61170   61248   61191   61254

61259   61280   61183   64162

61232   62798   61295   61207

61227   61299   64183   61220

61190   61265   61228   61288

64170   61175   61209   61174

61187   61284   61241   61204

56738   48170   61253   61250

61188   1055809 63142 61221

57750   61289   61266   61237

61281   61300   64174   61215

61290   61292   61273   57521

63134   61301   63473   61178

61176   61263   61181

61192   61305   1055794

55850   61267   55754

61297   53355   64175

61229   64182   3184

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.