Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

(Εγγραφή στη λίστα παραληπτών ενημερωτικού υλικού)

(Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικού υλικού)


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Α' TOMEA)

(Εγγραφή στη λίστα παραληπτών Α' TOMEA)

(Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών Α' TOMEA)


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Β' TOMEA)

(Εγγραφή στη λίστα παραληπτών B' TOMEA)

(Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών B' TOMEA)


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Γ' TOMEA)

(Εγγραφή στη λίστα παραληπτών Γ' TOMEA)

(Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών Γ' TOMEA)


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το διαχειριστή: Μακρής Κωνσταντίνος